Chuyên mục: Sản phẩm

PHẦN MỀM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (APP)

Ngày nay việc bán hàng và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng luôn được thực hiện song hành. Khi khách hàng mua bất động sản họ luôn muốn biết có bao nhiêu hợp đồng giữa họ với chủ đầu tư, ngày ký, giá trị hợp đồng, thông tin về bất động sản đang…

Đọc Bài Tiếp
PHOEBUS MANAGEMENT SUITE

Phoebus Management Suite là phần mềm ERP được phát triển bởi công ty SPC-Technology. Chúng tôi là đối tác phân phối và triển khai Phoebus cho SPC và tích hợp Phoebus như back-end của các sản phẩm của chúng tôi. (Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)

Đọc Bài Tiếp
ENTERPRISE ASSETS MAINTENANCE

Theo dõi work order Các  công  việc  phát  sinh  được yêu cầu bởi khách hàng, nhân viên, giám sát viên. Công việc bảo trì đã lên kế hoạch/dự phòng được thực hiện định kỳ. Theo dõi sự cố, chẩn đoán, giải pháp, chi phí sửa chữa (nguyên vật liệu, giờ công) và lưu dữ liệu…

Đọc Bài Tiếp
UNIVERSAL WEB QUERY DESIGNER

Một hệ thống báo cáo đầy đủ và kịp thời đáp ứng đến 90% nhu cầu thông tin chúng ta cần cho các quyết định kinh doanh. Universal Web Query Designer (UWQD) cung cấp một nền tảng để truy vấn, khám phá tất cả dữ liệu kinh doanh theo cơ chế trực tuyến. Người sử dụng dễ…

Đọc Bài Tiếp
HOSPITALITY MANAGEMENT

Các chức năng chính Quản lý danh mục khách hàng, phòng, trang thiết bị trong phòng, loại phòng, dịch vụ cung cấp, tiền tệ. Phân loại khách hàng theo một số tiêu chí phân tích do người dùng định nghĩa để quyết định đơn giá (khách hàng là khách đoàn, khách kẻ, vãng lai, thường…

Đọc Bài Tiếp
FREIGHT MANAGEMENT SYSTEM

Các chức năng chính Quản lý Bill chứng từ vận chuyển cho đường biển (sea), đường không (air) và đường bộ (trucking). Quản lý toàn bộ thông tin của vận đơn. Cho phép in ra các vận đơn chứng từ cho đại lý, hãng tàu. Quản lý hóa đơn về doanh thu, chi phí. Cho…

Đọc Bài Tiếp
TVC COMPLAIN SYSTEM

TỔNG QUÁT TVC Complain System là hệ thống phần mềm giải quyết phản hồi/ khiếu nại của khách hàng, đóng vai trò như một trung tâm tiếp nhận, ghi nhận và phản hồi các ý kiến của khách hàng. Phần mềm cho phép tương tác giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ thông…

Đọc Bài Tiếp
back to top