Quách Mộng Thu

“Công tác chăm sóc khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi biết rằng, với những hỗ trợ và chăm sóc kịp thời, quan điểm về sản phẩm của khách hàng sẽ trở nên tích cực hơn rất nhiều.”

Quách Mộng Thu

Trưởng ban hỗ trợ khách hàng

back to top