Trương Minh Tân

“Vận hành một công ty với nhiều nhân lực chất lượng cao và cá tính mạnh là một điều may mắn của chúng tôi, nhờ đó sản phẩm và dịch vụ của công ty luôn mang một giá trị đặc biệt.”

Trương Minh Tân

Tổng giám đốc

back to top