Công ty TNHH giao nhận hàng hóa Việt Công

Dịch vụ Ta Vi Co đã cung cấp: Hệ thống quản lý tài chính kế toán và vận chuyển giao nhận.

Mốc thời gian: 2008 đến hiện nay.

Vài nét về công ty TNHH giao nhận hàng hóa BS:

  • Tên giao dịch: VIETCO FREIGHT CO.,LTD
  • Địa chỉ: Lầu 6 Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (08) 8111083.

(Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)