INFOR SUNSYSTEMS

Infor SunSyStems:

 • Là một hệ thống linh hoạt:
  • Đáp ứng các yêu cầu của Bộ Tài Chính Việt Nam:
   • Hệ thống Kế Toán Việt Nam (VAS).
   • Báo Cáo Tài Chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng tổng kết tài sản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính theo chuẩn VAS.
   • Báo cáo thuế GTGT (đầu vào, đầu ra).
  • Đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp cũng như các yêu cầu của hệ thống kế toán quốc tế.
   • Có thể tùy biến tạo các báo cáo đặc thù theo yêu cầu của nhà quản lý.
   • Quản lý nhiều hệ thống tài khoản cùng một lúc với nhiều cơ sở dữ liệu (database) khác nhau, cho phép báo cáo theo nhiều hình thức kế toán quốc tế tạo nhiều quốc gia khác nhau, phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS).
   • Phát triển cùng doanh nghiệp: chỉ cần triển khai những phân hệ thiết yếu phù hợp nhu cầu ban đầu để tiết kiệm chi phí, khi doanh nghiệp phát triển trong tương lai có thể mở rộng & phát triển hệ thống một cách dễ dàng & nhanh chóng.
   • SunSystems thân thiện và dễ dàng cho người dùng sử dụng. Sau thời gian triển khai và được TAVICO đào tạo, người dùng sẽ có thể làm chủ hệ thống, tự thiết lập hệ thống báo cáo theo yêu cầu quản lý thay đổi trong tương lai.
   • SunSystems hỗ trợ lập nhiều ngân sách và tổng hợp thông tin từ nhiều cơ sở dữ liệu (multi-databases, multi-companies, multi-budget & aggregation)
   • Công cụ báo cáo của SunSystems rất mạnh và linh hoạt. Báo cáo tức thời và liên tục. Báo cáo linh hoạt, phân tích đa chiều, cho phép lập báo cáo ở nhiều cấp độ tùy yêu cầu của người dùng, ví dụ toàn công ty, bộ phận chi phí (cost centre), công ty, công việc, nhân viên, v.v…
  • Áp dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau từ Doanh nghiệp Việt Nam đến các công ty liên doanh & 100% vốn nước ngoài; nhiều hình thức kinh doanh khác nhau từ kinh doanh thương mại, sản xuất, dịch vụ, khách sạn, cho thuê văn phòng cho đến các tổ chức phi chính phủ,…
 • SunSystems cho phép thiết lập nhiều Bussiness Units cho các đơn vị hạch toán riêng trực thuộc tổng công ty/tập đoàn trên cùng một máy chủ. Hệ thống SunSystems 6 cho phép người dùng có thể mở đồng thời tối đa 9 giao diện của 9 business units khác nhau trên cùng một màn hình để kiểm tra dữ liệu hoặc so sánh/đối chiếu…
 • SunSystems hỗ trợ làm báo cáo hợp nhất theo phương án sử dụng mã phân tích hoặc Business Unit riêng để ghi nhận (phân biệt) nghiệp vụ cho từng đơn vị, báo cáo có thể lấy nghiệp vụ của từng đơn vị riêng rẽ, hoặc 1 số hoặc tất cả các đơn vị (cộng ngang). Khi Khách hàng có nhu cầu việc hợp nhất theo chuẩn, TAVICO sẽ giới thiệu phần mềm Corporate Performance Management (CPM) và Infor® ION của Infor® để phục vụ việc hợp nhất này.
 • SunSystems hỗ trợ đa ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Việt: các màn hình nhập liệu và màn hình hiển thị của từng chức năng. Khách hàng có thể tự thiết kế/điều chỉnh/dịch ngôn ngữ của các màn hình nhập liệu hoặc các màn hình hiển thị của từng chức năng theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp với chức năng Form Designer trong SunSystems phiên bản 6.
 • Hỗ trợ đa tiền tệ (multi-currency): Khả năng xử lý nhiều loại tiền tệ cực mạnh, có thể kiểm soát & lập báo cáo tốt hơn bằng nhiều loại tiền tệ nếu phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều quốc gia. SunSystems 6 hỗ trợ một nghiệp vụ có thể ghi nhận 1 đồng tiền nghiệp vụ và quy đổi sang 3 loại đồng tiền khác gồm: 1 đồng tiền cơ sở (ví dụ: vietnamdong), 1 đồng tiền báo cáo (vd: USD) và 1 đồng ghi nhận số lượng.
 • SunSystems có phân hệ Quản lý Tài sản cố định với các tính năng rất mạnh.
 • SunSystems hỗ trợ phân bổ chi phí nội bộ linh hoạt theo nhiều tiêu chí phân tích khác nhau: phần trăm, tỉ lệ, theo đầu người, theo diện tích,…
 • Nhập liệu chính xác.
 • SunSystems hỗ trợ quản lý những thông tin về tài sản do nhân viên sử dụng và quản lý, chạy ra những báo cáo vào bất kỳ thời điểm nào cần thiết. Việc này sẽ giúp phòng nhân sự quản lý chính xác và tốt hơn về tài sản cố định, công cụ dụng cụ,… của công ty, không làm thất thoát hoặc mất những tài sản đã bàn giao cho nhân viên.

Thông tin chi tiết: http://sunteamvn.com/

(Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)

back to top