DUYỆT ONLINE (TVC WORKFLOW)on 10 May May by Cththemes

TỔNG QUÁT

Workflow là một chuỗi các công việc được tổ chức thành một quy trình.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM DUYỆT ONLINE_WORKFLOW

 • Tự động hóa quy trình làm việc
 • Tự động hóa cung cấp thông tin
 • Giải phóng bớt nhân lực khỏi các tác vụ lặp đi lặp lại
 • Tối ưu hóa quản lý dự án
 • Cải thiện mức độ cộng tác và năng suất trong đội nhóm
 • Tăng tốc độ ra quyết định
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí

CÁC TÍNH NĂNG

 1. Quản lý form mẫu
 • Các form mẫu được thiết kế và xây dựng theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Phân quyền người dùng sử dụng form mẫu theo đặc thù công việc
 • Mỗi form mẫu sẽ được gắn với một quy trình làm việc cụ thể
 1. Quản lý tài liệu
 • Cho phép đính kèm tài liệu theo 2 cách:

+ Đính kèm cho toàn văn bản

+ Đính kèm trên từng dòng chi tiết của yêu cầu

 • Xem các tài liệu đính kèm một cách nhanh chóng và tiện lợi

3. Quản lý quy trình

 • Sơ đồ tổ chức quy trình

+ Thông tin nhân viên:

+ Trạm xử lý công việc: một trạm xử lý công việc có thể đại diện cho tên một công việc cụ thể hoặc một nhiệm vụ được giao

+ Phân công nguồn lực: sau khi xác định các thành phần tham gia vào quy trình làm việc, bước tiếp theo là sắp xếp họ vào các vị trí làm việc đã được tạo. Các nhân viên trong cùng một vị trí sẽ có vai trò tương đương nhau.

 • Tổ chức quy trình: có những đặc điểm sau

+ Mỗi form mẫu sử dụng một quy trình duy nhất nhưng mỗi quy trình có thể được sử dụng ở nhiều form mẫu khác nhau.

+ Hỗ trợ tùy chọn một trong những đối tượng hoặc tất cả đối tượng trong bước duyệt để chuyển sang bước kế tiếp.

+ Hỗ trợ tùy chọn chuyển đến bước kế tiếp nếu quá thời gian cho phép

+ Theo dõi được các khoản đã trả và chưa trả

+ Tại mỗi bước của quy trình cho phép chọn người duyệt kế tiếp hoặc kết thúc quy trình.

 • Thông báo tình trạng : tình trạng duyệt của mỗi yêu cầu sẽ được phản ánh qua thư điện tử (email)

MỘT SỐ MÀN HÌNH CHỨC NĂNG

MÀN HÌNH NHẬP YÊU CẦU

MÀN HÌNH CHỜ DUYỆT

MÀN HÌNH XEM TOÀN BỘ YÊU CẦU

MÀN HÌNH XEM CÁC YÊU CẦU ĐÃ HOÀN THÀNH

(Nguồn: Ta Vi Co., Ltd)

 

back to top