HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (TVC – INVOICE)

Phần mềm hóa đơn điện tử TVC-INVOICE là sản phẩm của Công ty TNHH VIỄN THÔNG TIN HỌC TAVICO. Được xây dựng tuân thủ theo quy định Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. TVC-INVOICE có đầy đủ các tính năng cho quy trình tạo lập và xác thực hóa đơn theo yêu cầu của Tổng cục Thuế. Đồng thời, hỗ trợ kết nối đến các phần mềm khác như Kế toán, kho, bán hàng, … giúp doanh nghiệp giảm thiểu mọi thao tác và hoạt động in ấn cổ điển.

TÍNH NĂNG

  • Khởi tạo, phát hành, quản lý hóa đơn;
  • Hỗ trợ tạo lập, phát hành hóa đơn sử dụng chữ ký số của doanh nghiệp;
  • Lập mới hóa đơn điện tử, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ hóa đơn dễ dàng;
  • Có khả năng tích hợp dữ liệu từ nhiều phần mềm khác nhau;
  • Báo cáo đầy đủ về hóa đơn, khách hàng, doanh thu, xuất dữ liệu hóa đơn ra kê khai.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG TVC – INVOCE

  • Tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ;
  • Người mua nhận được hoá đơn ngay khi người bán xuất hoá đơn;
  • Không xảy ra các sự cố vì tính bảo mật cao và khả năng sao lưu dữ liệu bằng AI;
  • Tiện lợi cho người dùng là doanh nghiệp đang sử dụng các phần mềm kế toán, kho, bán hàng, … tích hợp nhanh chóng, mạnh mẽ với hầu hết các ứng dụng.

(Nguồn: Ta Vi Co., Ltd)

 

back to top