QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Phần mềm QUẢN LÝ NHÂN SỰ TVC-HRM (Human Resource Management) là một giải pháp quản lý nhân sự toàn diện, không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu những khó khăn trong công tác quản trị nhân sự mà còn làm tăng tính chuyên nghiệp trong mỗi quy trình. Khác với sự cố định của nhiều phần mềm nhân sự hiện có trên thị trường, TVC-HRM với sự linh động trong cấu trúc sản phẩm, dễ dàng được điều chỉnh phù hợp với mọi mô hình doanh nghiệp dù là đặc thù nhất.

Các tính năng chính của TVC-HRM gồm có:

  • Quản lý quy trình tuyển dụng, hồ sơ ứng viên, phỏng vấn và thử việc.
  • Quản lý thông tin nhân viên: Thông tin cá nhân, thông tin công việc, thông tin hợp đồng, thông tin bằng cấp chứng chỉ, giấy tờ tùy thân, thông tin quan hệ xã hội, thông tin sức khỏe, thông tin kinh nghiệm, thông tin tài sản đang nắm giữ, thông tin bảo hiểm.
  • Quản lý các sự kiện diễn ra xoay quanh nhân viên trong suốt quá trình làm việc của Nhân viên (khen thưởng, kỷ luật…). Hệ thống loại hình sự kiện do khách hàng tự định nghĩa.
  • Quản lý chấm công. Hỗ trợ các loại hình chấm công đa dạng (Chấm công tập trung, chấm công tự chấm, chấm công sử dụng các thiết bị chấm công). Quản lý phép năm và tăng ca.
  • Quản lý chính sách chế độ, tiền lương, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
  • Quản lý đào tạo nhân lực, chương trình đạo tạo, đánh giá sau đào tạo.
  • Quản trị kế hoạch nhân lực (Ngân sách nhân sự).
  • Đánh giá nhân viên (KPI).

MÔ TẢ CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:

(Nguồn: Ta Vi Co., Ltd)

back to top