Quy trình bán hàng và quản lý công nợ

Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo và triển khai phần mềm quản lý bất động sản chúng tôi hiểu được những lo lắng và khó khăn mà khách hàng gặp phải. Vì lý do này, chúng tôi xây dựng một giải pháp nhằm giúp khách hàng quản lý bán hàng và tình hình công nợ hiệu quả, nhanh chóng. Phần mềm này được xây dựng theo quy trình sau:

(Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)

back to top