Quy trình đăng ký hóa đơn

Quy trình đăng ký hóa đơn được thực hiện như sau:

  • Đầu tiên, nhân viên tài chính tiếp nhận hợp đồng/PO/SO từ khách hàng/nhà cung cấp.
  • Thông tin về nhà cung cấp mới sẽ được cập nhật vào module Vendor ở bước tiếp theo, với điều kiện Vendor code là duy nhất đối với mỗi nhà cung cấp.
  • Kế đến, thông tin về hợp đồng sẽ được cập nhật vào Module Contract (Contract code là không trùng với những hợp đồng trước). Bạn có thể truy cập vào Document Link để có được thông tin hợp đồng nhanh chóng. Module Contract quản lý 2 giá trị: giá trị gốc và giá trị thêm vào của hợp đồng.
  • Tiếp theo, cập nhật thông tin Budget vào chương trình Budget Verification. Tương tự Contract, Budget cũng quản lý 2 giá trị: giá trị gốc và giá trị thêm vào.
  • Sau đó, nhân viên tài chính sẽ nhận hóa đơn và tiến hành đăng ký hóa đơn. Dựa trên giá trị NET của hóa đơn, chương trình Invoice Register sẽ tự động tính giá trị VAT (áp dụng cho nhà cung cấp trong nước) và giá trị CIT (áp dụng cho nhà cung cấp nước ngoài).
  • Nhân viên tài chính kiểm tra lại những thông tin trên hóa đơn. Nếu đầy đủ và chính xác thì sang bước tiếp theo.
  • Nhân viên tài chính xác nhận những thông tin trên hóa đơn, đăng ký mã budget (tham chiếu đến chương trình Budget Verification) và mã contract.
  • Chương trình sẽ kiểm tra giá trị hóa đơn (giá trị NET) có vượt quá giá trị hợp đồng và ngân sách không? Nếu vượt quá chương trình sẽ cảnh báo và yêu cầu người dùng nhập thêm ngân sách và giá trị hợp đồng.
  • Khi mọi thông tin đầy đủ và hợp lệ thì chương trình thông báo đăng ký hóa đơn thành công.
(Nguồn: Ta Vi Co., Ltd)
back to top