Quy trình quản lý kho cho doanh nghiệp dầu khí

Hiện nay, một số doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn khi sử dụng phân hệ kho của Sun Business. Bởi lẽ, hệ thống chỉ quản lý được những thông tin như: chứng từ kho, item code, số lượng, giá trị, tham chiếu hợp đồng/PO/SO, mã nhà cung cấp. Ngoài ra, việc tính giá trị trung bình của hàng hóa/vật tư cũng chưa linh động và thông tin hàng hóa vật tư chưa quản lý được Serial No. và Part No của hàng hóa/vật tư. Nhằm khắc phục những hạn chế này, TAVICO cho ra đời sản phẩm ISP (Inventory Software Package). ISP sẽ tích hợp với SunSystems giúp duy trì tính toàn vẹn dữ liệu giữa kho và SunBiz. Với ISP, một số thông tin phiếu giao hàng như: vận đơn đưởng biển, vận đơn hàng không và thông tin hàng hóa/vật tư như Serial No., Part No,… được quản lý một cách chặt chẽ, giá trung bình của hàng hóa/vật tư cũng được tính toán linh động hơn.

 Bạn hãy tham khảo sơ đồ sau để hiểu rõ hơn quy trình hoạt động của ISP:

(Nguồn: Ta Vi Co., Ltd)

back to top