Công ty điều hành chung Thăng Long (Thăng Long JOC)

Dịch vụ Ta Vi Co đã cung cấp: Hệ thống quản lý tài liệu/văn bản, báo cáo thông minh.

Mốc thời gian: 2006 đến hiện nay.

Vài nét về Thăng Long JOC: Công ty điều hành chung Thăng Long được thành lập từ ngày 26/5/2005 với sự tham gia 60% cổ phần của Talisman (Canada) và 40% cổ phần của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Sau gần 4 năm tìm kiếm, thăm dò dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam đã phát hiện được 2 mỏ dầu có trữ lượng lớn là Hải Sư Trắng và Hải Sư Đen.

(Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)

Comments

comments

Hỗ trợ trực tuyến