Công ty Prosoft thay đổi logo mới

Logo mới của Prosoft không chỉ là một sự thay đổi quyền sở hữu, mà còn là nhận thức về những thay đổi trong thiết kế điện thoại di động và web. Logo mới nhấn mạnh những nét mới nhất trong thiết kế và công nghệ. Không chỉ là một biểu tượng mới, Prosoft đang có một hướng đi mới trong việc tiếp cận, cung cấp một cách đầy đủ dịch vụ để phát triển ứng dụng. Không chỉ “lập trình” mà còn là một đội ngũ Prosoft mang đến những thiết kế, kỹ thuật và phát triển để đảm bảo kết quả tốt nhất có thể.

logo prosoft final

Hình ảnh logo mới của Prosoft

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập website: http://ctyprosoft.com.

Comments

comments

Hỗ trợ trực tuyến