1490664518-2

Nhà ở xã hội ngoài giá rẻ cũng cần có tiêu chuẩn, chất lượng của quy hoạch đô thị (Trong ảnh: Nhà ở xã hội Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) - Ảnh: Minh Tuấn

Comments

comments

Hỗ trợ trực tuyến