Phân tích đa chiều trong MS Excel bằng TVC QD

Phân tích, trích lọc, truy nguyên trong báo cáo Excel

Việc thiết kế tạo ra một báo cáo nhất là với các báo cáo quản trị có tính tổng hợp cao như báo cáo Cân Đối Kế Toán chỉ là nửa quãng đường trong công việc.

TVC UWQD giúp thực hiện công việc đó một cách dễ dàng.

(Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)

Comments

comments

Hỗ trợ trực tuyến