UNIVERSAL WEB QUERY DESIGNER

  • Một hệ thống báo cáo đầy đủ và kịp thời đáp ứng đến 90% nhu cầu thông tin chúng ta cần cho các quyết định kinh doanh. Universal Web Query Designer (UWQD) cung cấp một nền tảng để truy vấn, khám phá tất cả dữ liệu kinh doanh theo cơ chế trực tuyến.
  • Người sử dụng dễ dàng xây dựng các truy vấn và báo cáo theo yêu cầu thực tế. Điều đó nhờ vào một hệ thống mô tả logic liên kết các dữ liệu (Meta Data Dictionary). Meta Data Dictionary có thể dễ dàng mở rộng, tinh chỉnh và triển khai cho bất kỳ cơ sở dữ liệu nào.
  • Công cụ truy vấn hỗ trợ Drill down và Drill Through để diễn giải chi tiết bất kỳ số liệu tổng hợp nào trên báo cáo.
  • Các báo cáo động được tạo ra không giới hạn theo các cấp (subtotal) lồng nhau tùy ý.
  • Báo cáo dạng đồ thị, Pivot Table.
  • Dễ dàng in nhanh kết quả truy vấn hoặc tải xuất ra PDF, Excel.

(Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)

Comments

comments

Hỗ trợ trực tuyến