Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ – CPA

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ (CPA) – Center For Professional Application trực thuộc trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của Trung tâm là đưa những công cụ tài chính – kế toán đầy vẻ cao siêu, hàn lâm vào trong cuộc sống đời thường với những ứng dụng đầy thú vị và hiệu quả. Chức năng, nhiệm vụ chính của trung tâm CPA là:

  • Chia sẻ và trao đổi nghề nghiệp tài chính – kế toán.
  • Bồi dưỡng và cập nhật kiến thức quản lý kinh tế.
  • Cập nhật và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý dự án xây dựng.

Nếu các bạn đang phải đương đầu với những khó khăn trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, xin hãy gọi đến CPA.

Comments

comments

Hỗ trợ trực tuyến