Viện nghiên cứu khoa học lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp

Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (Leadership and Management Science Research Institute – Leadman SRI) là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập. Viện là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức khoa học, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạt động, cải tiến công nghệ. Chức năng chủ yếu của Viện bao gồm:

  • Nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ
  • Hợp tác đào tạo
  • Tổ chức các khóa học ngắn hạn

Comments

comments

Hỗ trợ trực tuyến