Sagawa Express Vietnam

Dịch vụ Ta Vi Co đã cung cấp: Hệ thống quản lý tài chính kế toán và vận chuyển giao nhận.

Mốc thời gian: 2003 – 2012.

Vài nét về công ty TNHH Sagawa Express Vietnam Co., Ltd

  • Ngày thành lập: 12/06/1997
  • Đặc trưng: Là một công ty duy nhất trong các công ty nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam có giấy phép tổng hợp về các dịch vụ logistic: Dịch vụ vận chuyển trong nước và quốc tế bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ, dịch vụ kho bãi (kho ngoại quan, CFS, kho thường). Cung cấp một dịch vụ chất lượng cao mà khách hàng có thể tin tưởng sử dụng.
  • Email: info@sagawa-vtm.com.vn
  • Website: http://www.sagawa-vtm.com.vn
(Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)

Comments

comments

Hỗ trợ trực tuyến