Ta Vi Co mua lại công ty outsource phần mềm Prosoft

Ngày 11/07/2015 tại Tp. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Phát triển phần mềm Prosoft (www.ctyprosoft.com) đã được mua lại bởi Công ty TNHH Viễn thông Tin học Ta Vi Co (Ta Vi Co Ltd.) và có hiệu lực kể từ ngày 06/06/2015.

Ta Vi Co Ltd. (www.tavicosoft.com), một nhà cung cấp giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp tại Việt Nam và Đông Nam Á, với việc bổ sung Prosoft sẽ giúp cho hai bên tận dụng được sức mạnh công nghệ và nền tảng khách hàng của mỗi bên. Ngoài việc cung cấp giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp tại Việt Nam và Đông Nam Á, chúng tôi sẽ mở rộng thêm quy mô cung cấp tư vấn ứng dụng điện thoại di động, phát triển và gia công phần mềm cho quý khách hàng trên toàn thế giới.

Để biết thông tin về việc mua lại hoặc gia công phần mềm liên lạc James “JR” Regenold, james@ctyprosoft.com.

(Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)

Comments

comments

Hỗ trợ trực tuyến