Tài liệu quản lý bất động sản

Tài liệu cơ sở về nghiệp vụ quản lý bất động sản, tổng quan, phân loại, các yếu tố chính và xu hướng, những vấn đề pháp lý trong quá trình quản lý.

Link download: http://www.mediafire.com/file/dqryt09hnqw5ddl/bds.rar

dibuszlogo_rclj_suyj-20151214171330859

Comments

comments

Hỗ trợ trực tuyến