WEB PORTAL TUYỂN DỤNG

Web portal tuyển dụng là một cổng thông tin tuyển dụng gắn thêm vào trang web của công ty nhằm giúp ứng viên biết thêm về các vị trí công ty đang tuyển dụng, nộp hồ sơ online, phỏng vấn online. Các thông tin trên web portal tích hợp với ERP. Phương thức này tiếp cận được một lượng ứng viên rộng lớn qua internet, giảm thiểu công tác quản lý dữ liệu hồ sơ ứng viên, công tác phỏng vấn và trắc nghiệm, giảm công sức và chi phí của bên tuyển dụng và ứng viên, tăng tính minh bạch và khách quan trong quá trình tuyển dụng.

Lợi ích của phần mềm:

 • Lưu trữ, quản lý hồ sơ ứng viên.
 • Kiểm soát, hỗ trợ quy trình tuyển dụng (mẫu email, phiếu phỏng vấn, đánh giá phỏng vấn/ trắc nghiệm).
 • Tin tức tuyển dụng.

Các tính năng của tuyển dụng:

Màn hình các chức năng chi tiết:

1. Đăng ký tài khoản:

2. Hoàn thiện hồ sơ:

3. Tải nhập nhiều hồ sơ:

4. Mẫu tải nhập:

5. Nhập thông tin ứng viên:

6. Hồ sơ ứng viên:

7. Lọc hồ sơ & tiêu chí lọc hồ sơ:

8. Đánh giá & cho điểm hồ sơ:

9. Chiến dịch tuyển dụng:

 • Tạo chiến dịch tuyển dụng:

 • Thực hiện chiến dịch:

 • Vòng bài test:

 • Vòng phỏng vấn:

 • Email gửi ứng viên:

 • Email gửi người phỏng vấn:

 • Vòng đề nghị: Tạo thư mời nhận việc

 • Gắn cờ tuyển dụng:

10. Lịch sử tuyển dụng:

11. Tính năng hỗ trợ:

12. Chuyển thành nhân viên:

(Nguồn: Ta Vi Co., Ltd)

back to top