Công ty TNHH MTV điều hành thăm dò khai thác dầu khí nước ngoài Petro Việt Nam

Dịch vụ Ta Vi Co đã cung cấp: Hệ thống quản lý tài chính kế toán, kho, duyệt mua hàng, mua hàng, hệ thống quản lý nhận sự tiền lương, quản lý chi phí dự án và tiến độ dự án cho các dự án đầu tư thăm dò khai thác của Petro Việt Nam tại Kazakstan, Uzerbekistan, Venezuela, Cuba, Algeria, Tunisia, Myanmar.

Mốc thời gian: 2011 đến hiện nay.

(Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)

Comments

comments

Hỗ trợ trực tuyến