Làm báo cáo cho Maximo

IBM TVC UQD cung cấp giải pháp làm báo cáo và email cảnh báo hoàn hảo cho Maximo.

IBM Maximo là phần mềm quản lý tài sản, vòng đời của tài sản và quản lý bảo trì cho tất cả các loại tài sản trên một nền tảng duy nhất. Nó được sử dụng để giúp tối đa hóa giá trị tài sản trong kinh doanh trong suốt vòng đời của nó với quy trình công việc bằng cách thực thi thực hành tốt nhất năng suất lợi ích cho tất cả các loại tài sản, bao gồm cả vận chuyển, sản xuất, giao hàng, cơ sở vật chất, truyền thông và CNTT. Giải pháp công nghiệp này áp dụng cho các thiết bị tiện ích, điện hạt nhân, giao thông vận tải, chính phủ, viễn thông, khoa học đời sống dầu khí.

Giải pháp TVC UQD cung cấp công cụ làm báo cáo hoàn hảo cho Maximo như mua hàng, hợp đồng, kho, sửa chửa bảo trì. Giải pháp còn có chức năng tự động email cảnh báo theo yêu cầu để người ra quyết định nắm tình hình tài sản và đưa ra giải pháp kịp thời.

(Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)

Comments

comments

Hỗ trợ trực tuyến