Tập đoàn Đất Xanh

Dịch vụ Ta Vi Co đã cung cấp: 

  • Tư vấn và cung cấp giải pháp phần mềm quản lý khách hàng tiềm năng, khách hàng, bán hàng, hợp đồng, thanh toán, thư nhắc nợ, hệ thống quản lý tài chính kế toán toàn tập đoàn, quản lý chi phí dự án, tiến độ dự án, hỗ trợ khách hàng, quy trình quản lý và lưu chuyển văn bản, quy trình phê duyệt trực tuyến.
  • Cung cấp giải pháp phần mềm kế toán (từ tháng 7/2015).

Mốc thời gian: 2015 đến hiện nay.

Vài nét về tập đoàn Đất Xanh:

  • Đất Xanh là một trong những doanh nghiệp có được nét văn hóa riêng, tạo được môi trường lý tưởng cho mọi người phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời đề cao mục tiêu phát triển doanh nghiệp gắn với sự phát triển xã hội, luôn có những hành động thiết thực chung tay vì một cộng đồng bền vững và nhân ái.
  • Với thế và lực sẵn có cùng sự quyết tâm không ngừng, chúng tôi tin rằng Đất Xanh có đủ cơ sở để đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Đất Xanh sẽ trở thành một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và vươn ra thế giới trong một tương lai gần nhất.
  • Thông tin liên hệ:

(Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)

Comments

comments

Hỗ trợ trực tuyến