Giải pháp chung

Ta Vi Co với nhiều năm kinh nghiệm, chuyên cung cấp giải pháp TVC ERP linh động, toàn diện và đa nền tảng, đáp ứng mọi mô hình nghiệp vụ và kinh doanh đặc thù.

Nguyên tắc thiết kế và xây dựng sản phẩm của Tavico xoay trục quanh việc tạo ra giải pháp ERP đáp ứng nhu cầu toàn diện trong mọi lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp nước ngoài.

Bộ sản phẩm TVC ERP hỗ trợ đầy đủ mọi mô hình quản trị trên thị trường hiện tại, sức mạnh của bộ sản phẩm là tính liên kết chặt chẽ với nhau giữa các phân hệ (module), tối ưu hoá cho người dùng trong quá trình...

hotline hotline Hotline
02873000093