QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ (TVC – WORK SPACE)

TÍNH NĂNG

  • Work Space Management (Quản lý điểm làm việc)
  • Service Management (Quản lý dịch vụ/ thiết bị)
  • Schedule Control (Quản lý thời gian)
  • Booking Calendar (Lịch đặt chỗ)
  • Booking Approval (Phê duyệt đặt chỗ)

MÀN HÌNH CHỨC NĂNG

LÝ DO CHỌN TVC

(Nguồn: Ta Vi Co., Ltd)

back to top