Quy trình thực hiện phân hệ kho

Trước hết ta cần thiết lập những thông tin như:


Sau khi thiết lập thông tin tham chiếu ta có thể tiến hành nhập các nghiệp vụ kho và kiểm kê kho theo quy trình:


Để ghi nhận mọi nghiệp vụ xuất nhập kho lên sổ sách kế toán, bạn phải thông qua thao tác tạo nhật ký kế toán này.

(Nguồn: Ta Vi Co., Ltd)
back to top