PHOEBUS MANAGEMENT SUITE

Phoebus Management Suite là phần mềm ERP được phát triển bởi công ty SPC-Technology. Chúng tôi là đối tác phân phối và triển khai Phoebus cho SPC và tích hợp Phoebus như back-end của các sản phẩm của chúng tôi.

(Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)

back to top