Quy trình triển khai chuyên nghiệp

Trong giai đoạn hiện nay, việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một nhu cầu cấp thiết. Ứng dụng công nghệ thông tin là một nhân tố góp phần quan trọng trong việc đổi mới phương  thức quản lý, điều hành và sản xuất nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và tiết kiệm chi phí.

Câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào để việc đầu tư vào các ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp không lãng phí và mang lại hiệu quả cao? Yếu tố nào quyết định sự thành công của một sản phẩm phần mềm?

Đối với mỗi dự án, ngoài con người và sản phẩm ứng dụng phần mềm thì quy trình triển khai cũng là một yếu tố quyết định sự thành công của dự án. Một quy trình triển khai chuyên nghiệp là quy trình thực hiện đầy đủ và lần lượt các bước sau:

  • Bước 1:  Tổ chức nhóm triển khai: bao gồm chuyên viên tư vấn và đại diện khách hàng. Ở bước này cũng cần nêu rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi bên và phân công cụ thể công việc của từng thành viên trong nhóm.
  • Bước 2:  Cài đặt phần mềm: phần mềm và CSDL mẫu được cài đặt lên hệ thống nhằm giúp người sử dụng làm quen và thử nghiệm hệ thống.
  • Bước 3:  Huấn luyện nhóm triển khai: nhóm triển khai cần thảo luận về các tính năng của giải pháp, lựa chọn các tính năng phù hợp cho dự án và cung cấp đầy đủ thông tin về cách thức hoạt động của giải pháp cho đại diện khách hàng . Đây cũng là lực lượng nòng cốt huấn luyện người dùng sau này.
  • Bước 4:  Thiết kế và phê duyệt hệ thống: nhóm dự án thiết lập các thông số hệ thống dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng, tiến hành chạy thử và lập báo cáo.
  • Bước 5:  Huấn luyện người sử dụng: tổ chức huấn luyện người sử dụng trên hệ thống vừa được xây dựng.
  • Bước 6:  Thiết lập hệ thống: sau huấn luyện các vấn đề phát sinh trong huấn luyện sẽ được cập nhật  và tinh chỉnh lần cuối cho hệ thống.
  • Bước 7:  Tải nhập dữ liệu cũ: khi hệ thống chạy thử đã hoạt động ổn định. Bên cung cấp giải pháp phần mềm yêu cầu đại diện khách hàng cung cấp dữ liệu thật,  dữ liệu này sẽ được tải nhập vào hệ thống
  • Bước 8:  Kiểm tra và tinh chỉnh: đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm hỗ trợ người sử dụng kiểm tra chấp nhận hệ thống.
  • Bước 9:  Vận hành: người sử dụng bắt đầu vận hành hệ thống .
  • Bước 10:  Kiểm tra sau vận hành: sau 1 tháng từ ngày vận hành,  tiến hành kiểm tra hệ thống sau triển khai. Hoàn tất các tài liệu bổ trợ, báo cáo, tài liệu huấn luyện để chuyển giao và kết thúc dự án.

Quy trình này không những giúp các bên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình để phối hợp tốt trong thời gian triển khai, làm rõ nội dung dự án để doanh nghiệp biết được mình có gì sau khi dự án kết thúc mà còn đảm bảo tiến độ dự án được theo dõi chặt chẽ và cập nhật định kỳ cho mỗi bên.

(Nguồn: Ta Vi Co., Ltd)

back to top