Giải pháp quản trị

Bộ sản phẩm TVC ERP hỗ trợ đầy đủ mọi mô hình quản trị trên thị trường hiện tại, sức mạnh của bộ sản phẩm là tính liên kết chặt chẽ với nhau giữa các phân hệ (module), tối ưu hoá cho người dùng trong quá trình sử dụng. Bắt nguồn từ việc nhận thức được điểm mấu chốt quyết định sự thành công của một giải pháp ERP chính là tính kế thừa của dữ liệu, điều đó giúp tiết kiệm thời gian vận hành và tăng cường sự hiệu quả của những quy trình đã được thiết lập riêng cho từng bộ phận trong một doanh nghiệp. Chúng tôi vận dụng rất tốt luận điểm đó và xây dựng một hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh hợp nhất, thông tin không bị chồng chéo đồng nghĩa với thành công trên thực tế của việc xác định rõ ràng công việc, trách nhiệm của các phòng ban và cá nhân. Kết quả của việc vận hành một hệ thống không có sự chồng chéo thông tin còn là tính minh bạch của các dữ liệu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, thông tin đầy đủ đáp ứng cho mọi nhu cầu về quản trị còn là minh chứng cho sự hiệu quả của hệ thống TVC ERP.

Quản lý tài chính

 • Kế toán tài chính theo tiêu chuẩn IFRS 
 • Kế toán đa tiền tệ 
 • Kiểm soát chi phí 
 • Quản lý công nợ 
 • Quản lý tài chính dự án, lập ngân sách và dự đoán doanh thu

Quản lý kho bãi 

 • Quản lý hàng hoá theo cấu trúc kho, xưởng 
 • Quản lý nhập xuất tồn 
 • Quản lý sổ kho
 • Hỗ trợ mọi định dạng mã vạch, QR code, ... 
 • Kiểm kê kho bãi
 • Định giá hàng tồn kho

Quản lý mua hàng 

 • Yêu cầu mua hàng 
 • Quản lý đơn mua 
 • Quản lý báo giá
 • Hỗ trợ đấu thầu 
 • Quản lý lịch sử mua 
 • Kiểm kê hàng hoá
 • Tính toán giá trị
 • Nhập kho tự động

Quản lý bán hàng 

 • Kiểm soát hàng hoá 
 • Bán lẻ sử dụng mã vạch 
 • Quản lý chuỗi cửa hàng
 • Theo dõi tiền mặt 
 • Quản lý ca bán hàng 
 • Ưu đãi khách hàng 
 • Quản lý công nợ
 • Kế toán đa tiền tệ

Quản lý nhân sự

 • Tuyển dụng
 • Hồ sơ nhân viên
 • Chấm công, tính lương
 • Sự kiện, đánh giá
 • Nhân lực, đào tạo

Quản trị sản xuất 

 • Lệnh sản xuất 
 • Kế hoạch nguyên vật liệu
 • Kế hoạch nhân lực
 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý đặt hàng 
 • Quản trị sản xuất

Quản lý tài sản 

 • Quản lý tài sản theo từng khu vực, người sử dụng 
 • Ngân sách mua sắm
 • Tình trạng tài sản 
 • Khấu hao tài sản
 • Thanh lý tài sản

Chăm sóc khách hàng 

 • Quản lý khách hàng 
 • Phân loại tiềm năng
 • Phân bổ chăm sóc 
 • Tổng đài thông minh
 • Quản lý công việc
 • Thống kê lịch sử khách hàng/ thói quen sử dụng sản phẩm và dịch vụ

Bảo hành - Bảo trì 

 • Quản lý thiết bị 
 • Kế hoạch bảo trì 
 • Nhắc lịch bảo trì 
 • Hoạch định nguồn lực và vật tư bảo trì 
 • Bảo trì định kỳ/ không định kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Tavico Digital JSC)


Giải pháp khác

Ta Vi Co với nhiều năm kinh nghiệm, chuyên cung cấp giải pháp TVC ERP linh động, toàn diện và đa nền tảng, đáp ứng mọi mô hình nghiệp vụ và kinh doanh đặc thù.

Nguyên tắc thiết kế và xây dựng sản phẩm của Tavico xoay trục quanh việc tạo ra giải pháp ERP đáp ứng nhu cầu toàn diện trong mọi lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp nước ngoài.

hotline hotline Hotline
02873000093