Quy trình thực hiện phân hệ tài sản cố định

Phân hệ tài sản cố định quản lý đầy đủ và chi tiết của tất cả các tài sản trong doanh nghiệp. Ghi nhận và theo dõi toàn bộ các quá trình của tài sản từ lúc mua mới, bàn giao sử dụng cho đến khi tính khấu hao, thanh lý.

Danh mục tài sản cố định bao gồm các chức năng chính:

 • Định nghĩa nghiệp vụ
 • Định nghĩa tài sản cố định
 • Nhập nguyên giá và điều chỉnh
 • Nhật ký tài sản cố định
 • Tính khấu hao tài sản cố định
 • Truy vấn tài sản cố định
 • Đánh dấu thanh lý tài sản cố định
 • Thanh lý tài sản cố định

Phân hệ tài sản cố định giúp:

 • Thiết lập và duy trì các định nghĩa danh bạ tài sản.
 • Ghi nhận các tài sản vào hệ thống và thiết lập nguyên giá của chúng thông qua phân hệ kế toán sổ cái.
 • Nắm vững các phương pháp khấu hao và vận dụng chúng để tính khấu hao giá trị các tài sản đã ghi nhận vào hệ thống.
 • Thanh lý tài sản và ghi nhận các giá trị thanh lý vào tài khoản thích hợp.

Quy trình thanh lý tài sản cố định

Phân hệ Quản Lý Tài Sản Cố Định cho phép bạn ghi nhận mọi tài sản cố định và khấu hao chúng theo phương pháp mà bạn đã chọn.

Bởi các chi tiết tài sản tích hợp trực tiếp với Kế Toán Sổ Cái, nên khi bạn nhập sổ khoản khấu hao cho một tài sản nào đó thì các tài khoản liên quan thuộc Bảng cân đối tài sản (hay Bảng tổng kết tài sản) và Báo cáo Lãi/Lỗ đều được cập nhật bằng khoản khấu hao này.

Biểu đồ dưới đây trình bày các giai đoạn trong tuổi thọ của một tài sản.

 

 

Bạn có thể lập báo cáo về giá trị hiện tại (hiện giá) của tài sản vào bất cứ lúc nào trong suốt tuổi thọ sử dụng của tài sản, và sau đó, khi tuổi thọ của tài sản đã chấm dứt, bạn có thể tiến hành thanh lý. Thông thường, một công ty sẽ xem giá trị tài sản là bằng 0 vào cuối kỳ khấu hao, sao cho bất cứ giá trị nào thu hồi lại được khi đem thanh lý đều được tính là lãi danh nghĩa (nominal profit).

(Nguồn: Tavico Digital JSC)


Dịch vụ khác

Quy trình là gì? Mục đích của quy trình để làm gì? Các doanh nghiệp có nên sử dụng quy trình để quản lý công việc của họ hiệu quả hơn? Bài viết này sẽ mô tả tổng quan về quy trình cũng như giải đáp những câu hỏi ...

Quy trình triển khai chuyên nghiệp (PQIS) của Tavico đang áp dụng hiện nay khi tiến hành triển khai dự án cho khách hàng.

Workflow có nghĩa là luồng làm việc, là một mô hình có khả năng lặp lại được và có độ tin cậy cao. Workflow hoạt động dựa trên các tài nguyên được tổ chức một cách có hệ thống, được định nghĩa sẵn các vai trò,...

Phân hệ kế toán tài chính là nơi ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày, các bút toán phân bổ, bút toán định kỳ, kết chuyển và các bút toán điều chỉnh. Ngoài ra, phân hệ kế toán cũng đóng vai trò là trung tâm...

Phân hệ kho ra đời nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu quản lý kho của doanh nghiệp bao gồm từ việc xây dựng bộ mã hàng hóa, vật tư đến việc quản lý những lưu chuyển phát sinh, hệ thống kho, quản lý số liệu tồn kho.

Phần mềm quản lý công việc TVC Task Manager là một giải pháp hiệu quả hỗ trợ tối ưu cho người dùng trong việc lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện từng nhiệm vụ để đạt hiệu suất cao trong công việc. Thông qua công cụ...

TVC Complain System là hệ thống phần mềm giải quyết các phản hồi/ khiếu nại của khách hàng, đóng vai trò như một trung tâm tiếp nhận, ghi nhận và phản hồi các ý kiến của khách hàng. Phần mềm cho phép tương tác giữa khách...

Dưới đây là một số quy trình xử lý nghiệp vụ thường gặp ở các doanh nghiệp/ công ty trong các lĩnh vực như bất động sản, kế toán tài chính. Tùy thuộc vào các nhu cầu và đặc thù riêng của mỗi doanh nghiệp/ công ty, Tavico...

hotline hotline Hotline
02873000093