Quy trình thực hiện phân hệ kế toán sổ cái

Phân hệ kế toán tài chính là nơi ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày, các bút toán phân bổ, bút toán định kỳ, kết chuyển và các bút toán điều chỉnh. Ngoài ra, phân hệ kế toán cũng đóng vai trò là trung tâm tiếp nhận dữ liệu. Dữ liệu từ các phân hệ khác sẽ được cập nhật một cách tự động vào phân hệ kế toán.

Các tính năng chính của phân hệ kế toán:

 • Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh:
  • Nhập từ giao diện chương trình.
  • Tải nhập từ file excel.
  • Tích hợp dữ liệu từ phân hệ khác: tự động hoặc thủ công.
 • Quản lý công nợ: Công nợ phải thu, phải trả, thực hiện thanh toán/ thu nợ tự động -> giảm thiểu việc thanh toán, thu nợ trùng lặp nhiều lần.
 • Quản lý các khoản tạm ứng và hoàn ứng.
 • Quản lý ngân sách, cảnh báo vượt ngân sách.
 • Quản lý hợp đồng.
 • Quản lý hợp đồng vay.
 • Quản lý hợp đồng cho vay.
 • Quản lý tiền gửi có kỳ hạn.
 • Khấu hao, phân bổ bất động sản đầu tư tự động.
 • Tính giá thành và kết xuất báo cáo giá thành.
 • Phân bổ doanh thu phí quản lý, kết chuyển tự động.

Quy trình cấu hình hệ thống & thông tin tham chiếu

Quy trình nhập liệu

(Nguồn: Tavico Digital JSC)


Dịch vụ khác

Quy trình là gì? Mục đích của quy trình để làm gì? Các doanh nghiệp có nên sử dụng quy trình để quản lý công việc của họ hiệu quả hơn? Bài viết này sẽ mô tả tổng quan về quy trình cũng như giải đáp những câu hỏi ...

Quy trình triển khai chuyên nghiệp (PQIS) của Tavico đang áp dụng hiện nay khi tiến hành triển khai dự án cho khách hàng.

Workflow có nghĩa là luồng làm việc, là một mô hình có khả năng lặp lại được và có độ tin cậy cao. Workflow hoạt động dựa trên các tài nguyên được tổ chức một cách có hệ thống, được định nghĩa sẵn các vai trò,...

Phân hệ tài sản cố định quản lý đầy đủ và chi tiết của tất cả các tài sản trong doanh nghiệp. Ghi nhận và theo dõi toàn bộ các quá trình của tài sản từ lúc mua mới, bàn giao sử dụng cho đến khi tính khấu hao, thanh...

Phân hệ kho ra đời nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu quản lý kho của doanh nghiệp bao gồm từ việc xây dựng bộ mã hàng hóa, vật tư đến việc quản lý những lưu chuyển phát sinh, hệ thống kho, quản lý số liệu tồn kho.

Phần mềm quản lý công việc TVC Task Manager là một giải pháp hiệu quả hỗ trợ tối ưu cho người dùng trong việc lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện từng nhiệm vụ để đạt hiệu suất cao trong công việc. Thông qua công cụ...

TVC Complain System là hệ thống phần mềm giải quyết các phản hồi/ khiếu nại của khách hàng, đóng vai trò như một trung tâm tiếp nhận, ghi nhận và phản hồi các ý kiến của khách hàng. Phần mềm cho phép tương tác giữa khách...

Dưới đây là một số quy trình xử lý nghiệp vụ thường gặp ở các doanh nghiệp/ công ty trong các lĩnh vực như bất động sản, kế toán tài chính. Tùy thuộc vào các nhu cầu và đặc thù riêng của mỗi doanh nghiệp/ công ty, Tavico...

hotline hotline Hotline
02873000093