Tavico Digital JSC

Điều hành bán hàng quốc tế:

  • James “J.R.” Regenold, Giám đốc điều hành quốc tế
  • Skype: jr_regenold
  • Email: james@tavicosoft.com

Điều hành bán hàng tại Việt Nam: 

  • Trương Minh Tân, Giám đốc điều hành
  • Skype: tantm05
  • Email: truong-minh.tan@tavicosoft.com

Trụ sở chính: 239 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Văn phòng Tân Bình:

  • Lầu 2, Phòng 201, 42 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Mobile: 0903 706 311
  • Phone: (84) 028 3811 5388; 028 6296 6805; 028 7300 0093

Điền form liên hệ


Google Map