Khách hàng

Khách hàng của Tavico Digital JSC tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực bất động sản, dầu khí và dịch vụ. 90% khách hàng đều triển khai nhiều hơn 2 phân hệ (module) của sản phẩm TVC ERP và sẽ còn tiếp tục triển khai thêm nhiều phân hệ khác theo lộ trình phát triển của họ. Với mục tiêu xây dựng và phát triển một thương hiệu ERP mang tầm quốc tế, chúng tôi xem các lợi ích của khách hàng là tiêu chí thành công. Sự yêu mến và niềm tin của quý khách hàng luôn là niềm tự hào và là thành công lớn nhất của chúng tôi. 

Một số khách hàng tiêu biểu đã tin tưởng sử dụng dịch vụ & giải pháp của chúng tôi:

hotline hotline Hotline
02873000093