Sản phẩm

Module kế toán tài chính TVC Ledger Accounting được chúng tôi xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế IFRS. Phần mềm này sẽ giúp doanh nghiệp của bạn dễ dàng quản lý được những khoản thu, chi một cách hiệu quả nhất, song song với đó phần mềm cũng sẽ đưa ra các báo cáo quản trị chuẩn xác và minh bạch.

TVC Ledger Accounting được thực hiện dựa trên tiêu chuẩn quốc tế IFRS, hỗ trợ kế toán đa tiền tệ, tự đánh giá và hạch toán lãi lỗ, giúp các phòng/ ban dễ dàng quản lý các khoản phải thu phải trả, quản lý khấu hao tài sản. Đưa ra các số liệu phân bổ chi phí hợp lý, quản lý ngân sách và đầu tư tài chính. Đặc biệt, đưa ra báo cáo BI phân tích tài chính, rủi ro tiền tệ.

TVC Ledger Accounting với các tính năng phân tích đa chiều, tùy biến và mạnh mẽ giúp cho bộ máy quản lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của toàn bộ doanh nghiệp. Các tiêu chí phân tích tài khoản và phân tích nghiệp vụ đều cho phép người dùng tự định nghĩa, điều này sẽ là cơ sở giúp cho hệ thống luôn thích nghi được với các yêu cầu phân tích kinh doanh trong hiện tại và tương lai. TVC Ledger Accounting cho phép người sử dụng tự mở (không giới hạn) các sổ sách kế toán phù hợp với doanh nghiệp của mình.

TVC Ledger Accounting ngoài việc đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: tiền mặt, ngân hàng, phải thu, phải trả, hóa đơn, thuế, kho, tổng hợp,... các báo cáo theo yêu cầu của nhà nước và các báo cáo quản trị theo yêu cầu doanh nghiệp từ đơn giản đến phức tạp còn có thêm một số tính năng mở rộng:

 • Kế toán đa quốc gia
 • Quản lý đa tiền tệ
 • Quản lý khấu hao TSCĐ
 • Báo cáo theo mô hình tập đoàn
 • Phân tích đa chiều
 • Phân bổ chi phí đa dạng
 • Quản lý đầu tư tài chính
 • Quản lý ngân sách
 • Tích hợp

Lợi ích khi sử dụng phân hệ TVC Ledger Accounting:

 • Doanh nghiệp có thể mở sổ thu - chi tiền mặt, thu - chi ngân hàng, mua hàng, bán hàng, phân bổ giá thành, các sổ riêng cho các chương trình, dự án…; 
 • Xử lý đa tiền tệ: Cho phép khai báo ngoại tệ không giới hạn, tự động xử lý chênh lệch tỷ giá từ tỷ giá hạch toán sang tỷ giá thực tế;
 • Cho phép triển khai và thiết kế các báo cáo hợp nhất với công ty mẹ qua tính năng phân tích tài khoản, qua đó việc báo cáo được thực hiện qua nhóm phân tích tài khoản, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu báo cáo riêng biệt từng công ty con và báo cáo hợp nhất của các tập đoàn đa quốc gia;
 • Tích hợp với các phân hệ khác trong TVC ERP;
 • Có thể kết nối với các phần mềm khác thông qua giao thức API.

(Nguồn: Tavico Digital JSC)

Giới thiệu bộ sản phẩm TVC ERP

Giới thiệu bộ sản phẩm TVC ERP

Bộ sản phẩm TVC ERP với các tính năng ưu việt giúp cho sản phẩm của chúng tôi luôn mang lại một giá trị đặc biệt và...

Module bán hàng bất động sản TVC PMSREAL

Module bán hàng bất động sản TVC PMSREAL

Bộ sản phẩm TVC PMSREAL là giải pháp duy nhất made in Việt Nam đáp ứng nhu cầu quản trị toàn diện của một doanh nghiệp...

Module quản lý nhân sự TVC HRM

Module quản lý nhân sự TVC HRM

Phần mềm quản lý nhân sự TVC HRM (Human Resource Management) là một giải pháp quản lý nhân sự toàn diện, không chỉ giúp doanh...

Module phê duyệt trực tuyến TVC E-Approve

Module phê duyệt trực tuyến TVC E-Approve

Phần mềm duyệt online E-Approve được Ta Vi Co xây dựng nhằm mục tiêu giải quyết các công việc một cách tự động và chính...

Module quản trị chăm sóc khách hàng TVC CRM

Module quản trị chăm sóc khách hàng TVC CRM

Nhiều bạn quan tâm muốn hiểu rõ hơn CRM là gì mà khi sử dụng lại khiến khách hàng ngày càng thân thiết. Tại sao lại là...

Module quản lý dự án xây dựng TVC Building Management

Module quản lý dự án xây dựng TVC Building Management

Module quản lý dự án xây dựng có các chức năng giúp các nhà đầu tư, xây dựng có thể theo dõi chi tiết được toàn bộ...

Module báo cáo quản trị TVC BI

Module báo cáo quản trị TVC BI

Báo cáo quản trị BI (Business Intelligence) là công cụ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp nắm rõ được các số liệu kinh doanh...

hotline hotline Hotline
02873000093