Quy trình triển khai chuyên nghiệp (PQIS)

Quy trình triển khai dự án & tài liệu liên quan

 

Quy trình triển khai chuyên nghiệp bao gồm 10 bước

Quy trình triển khai chuyên nghiệp (PQIS) của Tavico đang áp dụng hiện nay khi tiến hành triển khai dự án cho khách hàng gồm 10 bước sau:

 1. Khởi động dự án
 2. Cài đặt ứng dụng
 3. Đào tạo nhóm triển khai
 4. Thiết kế Blue Print
 5. Xây dựng ứng dụng
 6. Đào tạo người dùng cuối
 7. Tinh chỉnh ứng dụng
 8. Chuyển đổi dữ liệu
 9. Người dùng kiểm tra và xác nhận
 10. Nghiệm thu hệ thống
 • Bước 1 – Khởi động dự án: Là buổi gặp gỡ giữa hai bên với đầy đủ các thành viên chính thuộc đội dự án của mỗi bên, trong buổi gặp này TAVICO sẽ phổ biến phương pháp, nhân sự triển khai dự án. Yêu cầu để tiến hành bước này là hợp đồng dịch vụ đã được ký kết, đồng thời các thỏa thuận về nhân lực và thời gian đã được thông qua.
 • Bước 2 – Cài đặt ứng dụng: Là bước tiến hành cài đặt một ứng dụng làm nền tảng để phát triển dự án, kết quả của việc cài đặt là thông tin quản lý máy chủ và cơ sở dữ liệu sẽ được bàn giao cho đại diện CNTT của khách hàng sau khi hoàn tất bước này.
 • Bước 3 – Đào tạo nhóm triển khai: Các thành viên chính thuộc nhóm dự án của khách hàng sẽ tham gia vào bước này, nhằm nắm được nội dung sản phẩm để có thể thực hiện và xác nhận bước 4.
 • Bước 4 – Thiết kế Blue Print: Kết quả của bước này là tài liệu thiết kế hệ thống, nội dung của tài liệu miêu tả chính xác chi tiết của toàn dự án, là cơ sở để thực hiện bước 5.
 • Bước 5 – Xây dựng ứng dụng: Được thực hiện bởi nhóm triển khai dự án của TAVICO, nhóm triển khai sẽ đảm bảo rằng hệ thống được xây dựng hoàn toàn dựa trên thiết kế.
 • Bước 6 – Đào tạo người dùng cuối: Một tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được gửi kèm theo kế hoạch huấn luyện, kế hoạch này đã được thông qua giữa hai bên nhằm đảm bảo thời gian và nguồn lực hợp lý nhất.
 • Bước 7 – Tinh chỉnh ứng dụng: Sau khi dự án tiếp cận người dùng cuối, có thể sẽ xuất hiện các yêu cầu điều chỉnh, lúc này các trưởng nhóm dự án sẽ cùng đánh giá nội dung cần điều chỉnh đó thuộc phạm vi công việc hay không và mức độ ảnh hưởng đến hệ thống như thế nào, đồng thời xác nhận chi phí phát sinh nếu có, nhóm triển khai dự án TAVICO sẽ tiến hành điều chỉnh hệ thống sau khi yêu cầu điều chỉnh đã được thông qua.
 • Bước 8 – Chuyển đổi dữ liệu: Nhóm triển khai của TAVICO có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi dữ liệu vào hệ thống nhưng tuyệt đối không can thiệp trực tiếp vào dữ liệu của khách hàng.
 • Bước 9 – Người dùng kiểm tra và xác nhận: Sau khi hoàn tất toàn bộ những tinh chỉnh, một kế hoạch kiểm tra hệ thống sẽ được lập, nhóm dự án phía khách hàng có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hệ thống dựa trên một danh sách các nội dung hướng dẫn kiểm tra được lập bởi TAVICO. Nội dung kiểm tra bám sát theo phạm vi công việc và những điều chỉnh đã thực hiện. Kết quả của bước kiểm tra là tiền đề thực hiện bước 10.
 • Bước 10 – Nghiệm thu hệ thống: Hai bên sẽ ký một biên bản nghiệm thu, TAVICO sẽ thông báo phương pháp hỗ trợ sau dự án tại thời điểm này.
Danh sách tài liệu

(Nguồn: Tavico Digital JSC)


Dịch vụ khác

Quy trình là gì? Mục đích của quy trình để làm gì? Các doanh nghiệp có nên sử dụng quy trình để quản lý công việc của họ hiệu quả hơn? Bài viết này sẽ mô tả tổng quan về quy trình cũng như giải đáp những câu hỏi ...

Workflow có nghĩa là luồng làm việc, là một mô hình có khả năng lặp lại được và có độ tin cậy cao. Workflow hoạt động dựa trên các tài nguyên được tổ chức một cách có hệ thống, được định nghĩa sẵn các vai trò,...

Phân hệ kế toán tài chính là nơi ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày, các bút toán phân bổ, bút toán định kỳ, kết chuyển và các bút toán điều chỉnh. Ngoài ra, phân hệ kế toán cũng đóng vai trò là trung tâm...

Phân hệ tài sản cố định quản lý đầy đủ và chi tiết của tất cả các tài sản trong doanh nghiệp. Ghi nhận và theo dõi toàn bộ các quá trình của tài sản từ lúc mua mới, bàn giao sử dụng cho đến khi tính khấu hao, thanh...

Phân hệ kho ra đời nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu quản lý kho của doanh nghiệp bao gồm từ việc xây dựng bộ mã hàng hóa, vật tư đến việc quản lý những lưu chuyển phát sinh, hệ thống kho, quản lý số liệu tồn kho.

Phần mềm quản lý công việc TVC Task Manager là một giải pháp hiệu quả hỗ trợ tối ưu cho người dùng trong việc lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện từng nhiệm vụ để đạt hiệu suất cao trong công việc. Thông qua công cụ...

TVC Complain System là hệ thống phần mềm giải quyết các phản hồi/ khiếu nại của khách hàng, đóng vai trò như một trung tâm tiếp nhận, ghi nhận và phản hồi các ý kiến của khách hàng. Phần mềm cho phép tương tác giữa khách...

Dưới đây là một số quy trình xử lý nghiệp vụ thường gặp ở các doanh nghiệp/ công ty trong các lĩnh vực như bất động sản, kế toán tài chính. Tùy thuộc vào các nhu cầu và đặc thù riêng của mỗi doanh nghiệp/ công ty, Tavico...

hotline hotline Hotline
02873000093