Sản phẩm

Nhiều bạn quan tâm muốn hiểu rõ hơn CRM là gì mà khi sử dụng lại khiến khách hàng ngày càng thân thiết. Tại sao lại là CRM? Sử dụng CRM có giúp ích gì cho doanh nghiệp? Trên thế giới CRM là xu hướng, vậy ở Việt Nam đã có nhiều công ty quan tâm sử dụng phần mềm CRM để quản trị chăm sóc khách hàng chưa?

Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng được Ta Vi Co thiết kế với các nhóm chức năng nhỏ bao gồm:

 • Thông tin khách hàng
 • Phiếu hỗ trợ (Tickets)
 • Thư viện kiến thức
 • Đánh giá dịch vụ hỗ trợ
 • Công việc
 • Khảo sát
 • Báo cáo quản trị

Với các chức năng như vậy, phần mềm sẽ giúp cho doanh nghiệp:

 • Hỗ trợ kịp thời trong việc chăm sóc khách hàng;
 • Quản lý được mức độ hoàn thành công việc của nhân viên;
 • Theo dõi được chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp thông qua các phản hồi của khách hàng;
 • Theo dõi được lịch sử quá trình tương tác, hỗ trợ của nhân viên đối với khách hàng;
 • Đưa ra các báo cáo quản trị chuẩn xác về lượt tương tác của khách hàng theo từng kênh cụ thể.

(Nguồn: Tavico Digital JSC)

Giới thiệu bộ sản phẩm TVC ERP

Giới thiệu bộ sản phẩm TVC ERP

Bộ sản phẩm TVC ERP với các tính năng ưu việt giúp cho sản phẩm của chúng tôi luôn mang lại một giá trị đặc biệt và...

Module bán hàng bất động sản TVC PMSREAL

Module bán hàng bất động sản TVC PMSREAL

Bộ sản phẩm TVC PMSREAL là giải pháp duy nhất made in Việt Nam đáp ứng nhu cầu quản trị toàn diện của một doanh nghiệp...

Module kế toán tài chính TVC Ledger Accounting

Module kế toán tài chính TVC Ledger Accounting

Module kế toán tài chính TVC Ledger Accounting được chúng tôi xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế IFRS. Phần mềm này sẽ...

Module quản lý nhân sự TVC HRM

Module quản lý nhân sự TVC HRM

Phần mềm quản lý nhân sự TVC HRM (Human Resource Management) là một giải pháp quản lý nhân sự toàn diện, không chỉ giúp doanh...

Module phê duyệt trực tuyến TVC E-Approve

Module phê duyệt trực tuyến TVC E-Approve

Phần mềm duyệt online E-Approve được Ta Vi Co xây dựng nhằm mục tiêu giải quyết các công việc một cách tự động và chính...

Module quản lý dự án xây dựng TVC Building Management

Module quản lý dự án xây dựng TVC Building Management

Module quản lý dự án xây dựng có các chức năng giúp các nhà đầu tư, xây dựng có thể theo dõi chi tiết được toàn bộ...

Module báo cáo quản trị TVC BI

Module báo cáo quản trị TVC BI

Báo cáo quản trị BI (Business Intelligence) là công cụ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp nắm rõ được các số liệu kinh doanh...

hotline hotline Hotline
02873000093