Một số quy trình xử lý nghiệp vụ khác

Dưới đây là một số quy trình xử lý nghiệp vụ thường gặp ở các doanh nghiệp/ công ty trong các lĩnh vực như bất động sản, kế toán tài chính. Tùy thuộc vào các nhu cầu và đặc thù riêng của mỗi doanh nghiệp/ công ty, Tavico Digital JSC xây dựng lên các quy trình này nhằm giúp doanh nghiệp/ công ty xác định được các bước thực hiện công việc một cách cụ thể, xử lý công việc một cách khoa học mà không bị gián đoạn hay lặp lại trong quá trình xử lý, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ của các bộ phận, cá nhân tham gia trong quy trình.

Đặc biệt, các quy trình này có thể được thực hiện một cách hoàn toàn tự động trên hệ thống nhờ tính năng phê duyệt trực tuyến E-Approve.

1. Quy trình bán hàng bất động sản

Quy trình bán hàng tổng quát từ khi đặt chỗ cho đến khi bàn giao
Quy trình đặt chỗ, chuyển cọc
Quy trình đặt cọc mới
Quy trình ra hợp đồng

Chú thích quy trình:

2. Quy trình khi duyệt phiếu mua hàng/ chọn nhà cung cấp

3. Quy trình khi duyệt phiếu yêu cầu thanh toán

(Nguồn: Tavico Digital JSC)


Dịch vụ khác

Quy trình là gì? Mục đích của quy trình để làm gì? Các doanh nghiệp có nên sử dụng quy trình để quản lý công việc của họ hiệu quả hơn? Bài viết này sẽ mô tả tổng quan về quy trình cũng như giải đáp những câu hỏi ...

Quy trình triển khai chuyên nghiệp (PQIS) của Tavico đang áp dụng hiện nay khi tiến hành triển khai dự án cho khách hàng.

Workflow có nghĩa là luồng làm việc, là một mô hình có khả năng lặp lại được và có độ tin cậy cao. Workflow hoạt động dựa trên các tài nguyên được tổ chức một cách có hệ thống, được định nghĩa sẵn các vai trò,...

Phân hệ kế toán tài chính là nơi ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày, các bút toán phân bổ, bút toán định kỳ, kết chuyển và các bút toán điều chỉnh. Ngoài ra, phân hệ kế toán cũng đóng vai trò là trung tâm...

Phân hệ tài sản cố định quản lý đầy đủ và chi tiết của tất cả các tài sản trong doanh nghiệp. Ghi nhận và theo dõi toàn bộ các quá trình của tài sản từ lúc mua mới, bàn giao sử dụng cho đến khi tính khấu hao, thanh...

Phân hệ kho ra đời nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu quản lý kho của doanh nghiệp bao gồm từ việc xây dựng bộ mã hàng hóa, vật tư đến việc quản lý những lưu chuyển phát sinh, hệ thống kho, quản lý số liệu tồn kho.

Phần mềm quản lý công việc TVC Task Manager là một giải pháp hiệu quả hỗ trợ tối ưu cho người dùng trong việc lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện từng nhiệm vụ để đạt hiệu suất cao trong công việc. Thông qua công cụ...

TVC Complain System là hệ thống phần mềm giải quyết các phản hồi/ khiếu nại của khách hàng, đóng vai trò như một trung tâm tiếp nhận, ghi nhận và phản hồi các ý kiến của khách hàng. Phần mềm cho phép tương tác giữa khách...

hotline hotline Hotline
02873000093