Giải pháp thiết kế ứng dụng trên thiết bị di động

Đi cùng với xu hướng di động (mobility) hiện nay, chúng tôi tận dụng ưu thế của một nhà tư vấn nền tảng ERP để tạo ra những sản phẩm di động có giá trị cốt lõi cao, ứng dụng rộng rãi trong mọi hoạt động quản lý doanh nghiệp.

Một số ứng dụng Tavico đã thiết kế và đang vận hành ổn định giúp quý khách hàng (chủ yếu là các công ty kinh doanh về lĩnh vực bất động sản) quản lý hoạt động kinh doanh của họ đạt hiệu quả hơn:

  • Ứng dụng quản lý đặt chỗ App TVC Booking
  • Ứng dụng chăm sóc khách hàng App TVC Customer Care
  • Ứng dụng quản lý tòa nhà App TVC Building Management

Ngoài ra, Tavico cũng đã liên kết & hợp tác với đơn vị khác để làm app chuyên trách và chuyên biệt hơn đó là kết hợp với team Fastkey (thuộc tập đoàn PropertyGuru) cho ra một ứng dụng đặt chỗ phục vụ chuyên cho việc bán hàng và presales. Khi người dùng thực hiện các thao tác trên app này thì các luồng dữ liệu cũng sẽ đưc đổ ngược trực tiếp về trên chương trình ERP của TVC. App này giống như một vệ tinh ở bên ngoài, được đưa cho nhân viên kinh doanh sử dụng và họ nhập thông tin khách hàng, thông tin phiếu đặt chỗ vào app sau đó lưu xuống thì data sẽ được đổ về và lưu trên hệ thống ERP. 

(Nguồn: Tavico Digital JSC)


Giải pháp khác

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những doanh nghiệp start up, những doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và vận hành. Chúng tôi tin rằng, với những tư vấn viên giàu kinh nghiệm, am hiểu về nhiều lĩnh vực và...

Giải pháp báo cáo thông minh là ứng dụng thiết kế báo cáo, hỗ trợ người dùng tạo báo cáo dễ dàng, khai thác dữ liệu hiệu quả, giúp nhà quản trị có những thông tin kịp thời và chính xác.

hotline hotline Hotline
02873000093