Giải pháp tư vấn quy trình

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những doanh nghiệp start up, những doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và vận hành. Chúng tôi tin rằng, với những tư vấn viên giàu kinh nghiệm, am hiểu về nhiều lĩnh vực và khả năng tổ chức hệ thống chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của quý vị trở nên lớn mạnh hơn.

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi luôn đi kèm theo giải pháp mang tính thực tiễn, dựa hoàn toàn trên những nghiên cứu mang tính thực tế về doanh nghiệp của quý vị ngay tại thời điểm triển khai dịch vụ chứ không chỉ đơn thuần là những lời tư vấn mang tính áp đặt, sao chép trên cùng mô hình:

  • Tư vấn xây dựng công ty
  • Tư vấn tổ chức đội ngũ
  • Tư vấn thiết kế quy trình
  • Tư vấn tài chính
  • ...

(Nguồn: Tavico Digital JSC)


Giải pháp khác

Đi cùng với xu hướng di động (mobility) hiện nay, chúng tôi tận dụng ưu thế của một nhà tư vấn nền tảng ERP để tạo ra những sản phẩm di động có giá trị cốt lõi cao, ứng dụng rộng rãi trong mọi hoạt động quản lý...

Giải pháp báo cáo thông minh là ứng dụng thiết kế báo cáo, hỗ trợ người dùng tạo báo cáo dễ dàng, khai thác dữ liệu hiệu quả, giúp nhà quản trị có những thông tin kịp thời và chính xác.

hotline hotline Hotline
02873000093