Ý kiến khách hàng

Bà: Lê Thùy Linh
Bà: Lê Thùy Linh
Tổng giám đốc điều hành, Công ty Cổ phần đầu tư IMG
Giải pháp phê duyệt quy trình trực tuyến TVC eApprove áp dụng tốt cho hiện tại và đáp ứng được quy trình nghiệp vụ do Deloitte Touche Tohmatsu tư vấn.
 Ông: Lê Văn Vinh
Ông: Lê Văn Vinh
Giám đốc tài chính, Khu Nghỉ Dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay
Giải pháp tài chính kế toán Infor Sun Systems mà Ta Vi Co cung cấp và triển khai chạy ổn định nhất trong số tất cả các giải pháp phần mềm chúng tôi đang sử dụng.
Bà: Nguyễn Hương Giang
Bà: Nguyễn Hương Giang
Giám đốc dịch vụ khách hàng, Tập đoàn An Gia
Ta Vi Co làm việc thật có tâm với giải pháp bán hàng bất động sản & quản lý call center xuất sắc. Chúng tôi sẽ không bao giờ thay thế giải pháp này dù có chuyển đổi toàn bộ hệ thống phần mềm.
Bà: Bùi Thị Minh Hằng
Bà: Bùi Thị Minh Hằng
Trưởng phòng tài chính, Công ty PVEP POC
Việc quản lý hợp đồng, hóa đơn, ngân sách và thanh toán thuận tiện và hiệu quả hơn nhiều khi áp dụng giải pháp của Ta Vi Co.
Ông: Lê Phước Lộc
Ông: Lê Phước Lộc
Giám đốc Marketing, Tập đoàn Abbott Việt Nam
Từ khi áp dụng TVC eXam & eLearning, Abbott Việt Nam tiết kiệm được vô số thời gian di chuyển và huấn luyện onsite, đồng thời nội dung huấn luyện được chuyển tải nhanh và hiệu quả nhất tới mạng lưới bán hàng và marketing trên toàn Việt Nam. Kết quả đào tạo cũng được kiểm soát tập trung.
hotline hotline Hotline
02873000093