Mr. Trương Thái Bình

Giám đốc phát triển kinh doanh

"Khách hàng của chúng tôi luôn cảm thấy hài lòng khi nói về sản phẩm và dịch vụ của công ty, chúng tôi cảm thấy rất vui vì khách hàng luôn nhìn thấy điểm khác biệt độc đáo so với thị trường hiện tại."


Ban lãnh đạo

Tổng giám đốc
Giám đốc sản phẩm
Giám đốc kỹ thuật
Trưởng ban dự án
Trưởng ban hỗ trợ khách hàng
hotline hotline Hotline
02873000093