Mr. Trương Minh Tân

Tổng giám đốc

"Vận hành một công ty với nhiều nhân lực trách nhiệm cao và cá tính mạnh mẽ là một điều may mắn của chúng tôi, nhờ đó sản phẩm và dịch vụ của công ty luôn mang một giá trị đặc biệt."


Ban lãnh đạo

Giám đốc sản phẩm
Giám đốc kỹ thuật
Giám đốc phát triển kinh doanh
Trưởng ban dự án
Trưởng ban hỗ trợ khách hàng
hotline hotline Hotline
02873000093