Ms.Quách Mộng Thu

Trưởng ban hỗ trợ khách hàng

"Công tác chăm sóc khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi biết rằng, với những hỗ trợ và chăm sóc kịp thời, quan điểm về sản phẩm của khách hàng sẽ trở nên tích cực hơn rất nhiều."


Ban lãnh đạo

Tổng giám đốc
Giám đốc sản phẩm
Giám đốc kỹ thuật
Giám đốc phát triển kinh doanh
Trưởng ban dự án
hotline hotline Hotline
02873000093